ملت ایران: مهدی کریمیان هاقبک تراکتور سازی دیشب به همراه همسر خود با اتومبیل شخصی دچار سانحه رانندگی شده وبا برخورد با درخت های اطراف جاده دچار صدمه مغزی شده که بلافاصله به بیمارستان امام رضای شهر تبریز انتقال ودر بخش ای سی یو بستری شده.
طبق آخرین اطلاعات سطح هوشیاری وی ۶ درصد گزارش شده است، ساعاتی پیش مسئولین باشگاه تراکتور سازی با حضور در بیمارستان امام رضا پیگیر آخرین وضعیت این بازیکن شده اند..