ملت ایران: بیانیه اخیر رییس کمیته انضباطی و اظهارات وکیل باشگاه مس کرمان درباره انتقال شجاع خلیل زاده به سپاهان، سبب گردید تا سراغ وکیل خلیل زاده برویم. وی گفت: گاهی اوقات انگار ما خودمان دوست داریم یک مسئله را پیچیده کنیم تا عامه مردم که شاید کمتر با مباحثحقوقی آشنایی دارند تصور کنند که حق به جانب ماست!

ابراهیمی ادامه داد: من خیلی ساده می پرسم و انتظار دارم پاسخم را بگیرم. اگر امضا کننده رضایت نامه حق امضا را به تنهایی نداشته چرا قرارداد همین بازیکن را به تنهایی امضا کرده؟ پس قرارداد هم باطل است و شجاع خلیل زاده اصلا قراردادی با مس نداشته که بر سر آن دعوا می کنند. حتی حضور او در بازی های سال قبل هم تخلف بوده است. همین را جواب بدهند بقیه موارد خود به خود حل می شود. قرارداد که از رضایت نامه مهم ترو عام تر است.

او افزود: در صورتجلسه هیئت مدیره مس، امضا اسناد و اوراق بهادار نیازمند دو امضا بوده، رضایت نامه نه سند است نه اوراق بهادار. در چارچوب مباحثفوتبالی یک فرم اداری است و بر اساس همان صورتجلسه تنها با امضا قائم مقام باشگاه اعتبار داشته. یادمان باشد داریم در مورد یک شرکت ثبت شده حرف می زنیم نه یک تیم فوتبال. این فرم ها در چارچوب توافقات ماده ۱۰ مدنی است و اراده آزاد طرفین را در خود دارد. نمی دانم چه ربطی به معامله و اهلیت متعاملین دارد که بحثماده ۱۹۰ قانون مدنی را مطرح می کنند. یا ماده۶۶۹ قانون مدنی که در مورد وکالت است را به اصالت صاحب امضایی شخصیت های حقوقی مرتبط دانسته اند که جای تعجب دارد. در این باره دوستان را به آیین نامه اسناد لازم الاجرا ارجاع می دهم که در بحثچک، صاحب امضا بودن در شرکت ها و موسسات را با بحثبه وکالت از کسی چک را امضا کردن را ممیزی نموده و این دو بحثی کاملا جداگانه است. مگر شخص حقوقی می تواند کسی را وکیل کند؟ شخص حقوقی هیئت مدیره دارد و هیئت مدیره در چارچوب اساسنامه دارندگان حق امضا را معرفی می کند. اگر دارندگان حق امضا بخواهند به کسی وکالت بدهند رسما و در دفترخانه ها او را وکیل می کنند. این صورتجلسه مورد مناقشه، صرفا " تغییرات صاحبان امضا است نه وکالت دادن به افراد.

وی تصریح کرد: تجمیع ماده ۱۰مدنی در کنار مواد ناظر بر عقود و معاملات جای تعجب دارد. این از بدیهیات حقوق است که ماده ۱۰ را در جایی به کار می برند که هیچ یک از عقود و… در آن وجود نداردوگرنه هر عقدی شرایط خود را دارد و جزییات و بستر خاصی می طلبد. هرتوافقی که درچارچوب هیچ یک از عقود نباشد را در قالب ماده ۱۰تعریف می کنند. من نمی دانم الان بحثبر سر ماده ۱۰ است یا عقود و معامله؟!

او ادامه داد: عجیب تر آنجاست که می گویند شجاع باید برگردد و بعد خسارتش را از امضا کننده رضایت نامه مطالبه نماید. بگونه ای استدلال کرده اند که گویا امضا کننده رضایت نامه یک فرد خارج از چارچوب باشگاه بوده و خود را در قامت مدیران باشگاه جا زده است! دوست گرامی؛ شما که بحثوکالت را پیش می کشید لابد بهتر از من می دانید که ماده ۶۶۶ قانون مدنی می گوید هر گاه از تقصیر وکیل، خسارتی به موکل وارد شد، وکیل مسئول خواهد بود. یعنی موکل باید برود سراغ وکیل و خسارتش را از او بخواهد. به جای اینکه باشگاه مس برود سراغ امضا کننده و خسارت احتمالی اش را بخواهد، شجاع را راهنمایی می کنید که دنبال کسی برود که هم عضو هیئت مدیره شما بوده و هم قائم مقام مدیرعامل باشگاه وهم مهر را در اختیار او قرار داده اید؟ یا للعجب!!

ابراهیمی درپایان گفت: دوستان در باشگاه مس مراحل ابطال چنین فرم هایی را هم صحیح نپیموده اند. حتی خود ما به آنها گفتیم وقتی فرمی به تایید مراجع ذیصلاح می رسد، باید سراغ آن مراجع رفت. این رضایت نامه به تایید هیئت فوتبال استان کرمان و سازمان لیگ رسیده و اگر منع قانونی داشت ثبت نمی شد. هیئت فوتبال و سازمان لیگ با ثبت آن به این فرم وجاهت داده اند و می شد به طرفیت آنها طرح دعوا کرد اما همین را هم دنبال نکردند. همه جا گفتند رضایت نامه ۷۲ساعت بعد از صدور اگر ثبت نشود باطل است. هر چه هم گفتیم این استدلال از کدام ماده آیین نامه های فوتبالی نشات می گیرد جواب ندادند.

وی درخاتمه یادآور شد: انتقال شجاع یک انتقال کاملا " قانونی بوده و نمی دانم این عبارت «رای باید سرشار از استدلال حقوقی باشد» با رای صادره چه منافاتی دارد و منظور از سرشار بودن چه تعداد ادله و برهان است؟ استدلال از این بالاتر که گفته اند مرجع تایید چنین فرم هایی سازمان لیگ است و چون آن راتایید کرده اند نمی توان بر آن خدشه ای وارد کرد؟ استددلال از این بالاتر که اراده طرفین را تشریح کرده و اگر بنا بر قرارداد یکساله نبود اصلا شجاع با مس قرارداد نمی بست؟ پس اگر او را هر فردی در باشگاه فریب داده باشد به زعم خود دوستان که قرارداد را در قالب معامله تفسیر کرده اند، مشمول تدلیس در معامله می شد و اصل معامله به خودی خود باطل است. ما هم معتقدیم مس یکی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی و فرهنگی استان کرمان است و باید برای حراست از داشته هایش تلاش کرد اما یادمان باشد این رضایت نامه را فردی امضا کرده که مدیر همین باشگاه که سرمایه بزرگ کرمان است، بوده و تاییدیه اولیه را هیئت فوتبال استانی انجام داده که مس از سرمایه های اجتماعی و فرهنگی آن استان به شمار می رود. در هر حال امیدوارم مسی ها موفق باشند.