نتایجی که پرسپولیس در لیگ یازدهم گرفت، بدترین نتایج این تیم در تاریخ رقابت های لیگ برتر از اولین دوره تا امروز محسوب می شود. البته شاید این بررسی برای هواداران پرسپولیس خوشایند نباشد، اما به هر حال این عملکردی است که تیم محبوبشان در لیگ یازدهم از خود به جا گذاشته و در پرونده این تیم ثبت خواهد شد.

براساس آمار به جا مانده از لیگ یازدهم، پرسپولیس با ۵۴ گل خورده به همراه مس سرچشمه عنوان دومین دفاع ضعیف لیگ برتر را به خودش اختصاص داد. جالب اینکه فقط صنعت نفت آبادان بوده که با ۵۷ گل خورده بالاتر از پرسپولیس و مس سرچشمه ایستاده است، ضمن آنکه پرسپولیس فصل را با تفاضل گل ۴ - تمام کرد.

این دومین بار بود که تفاضل گل پرسپولیس در پایان فصل منفی می شد. پرسپولیس در لیگ پنجم هم تفاضل گل ۱ - را به خودش اختصاص داده بود. البته تیم مصطفی دنیزلی در این دوره با ۱۲ باخت رکورد بیشترین باخت خودش در یک فصل را هم شکست.

منبع: برترین ها