سایت گل – لیونل مسی ستاره آرژآنتینی باشگاه بارسلونا برای معارفه کفش های جدید آدیداسش adizero f۵۰ لباس های ویژه ای را برتن کرده بود.
درویدئویی که برای معرفی این کفش ها ضبط شده، لیونل مسی لباسی را برتن کرده که روی آن از چراغ های LED پوشیده شده, و بدین ترتیب می توان حرکات او، پابه توپ شدنش و سرعتش را با نوری تازه ملاحظه کرد.