ملت ایران:حمید زینی زاده در خصوص وضعیت انصاری فرد اظهار داشت: مشکلاتی در خصوص صدور کارت این بازیکن رخ داد اما روز شنبه مشکلات اداری وی رفع می شود و او می تواند برای ما بازی کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از سوی باشگاه پرسپولیس کارشکنی رخ داده تا او جلوی تیم سابقش بازی نکند، گفت: کارشکنی نبوده. به هر حال دوستان در پرسپولیس مسایلی را عنوان می کنند تا حل شود.

زینی زاده در خصوص اینکه آیا این مسایل دریافت پول است جواب روشنی نداد و گفت: یک سری امور اداری مانده که تا روز شنبه رفع می شود.

مدیرعامل تراکتورسازی که مایل نبود درباره بازی پرسپولیس و تراکتورسازی صحبت کند در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع ارتباطی به انصاری فرد دارد، خاطرنشان کرد: خیر. فعلا ترجیحم این است حرفی درباره این بازی نزنم.

زینی زاده در پایان در مورد اینکه هواداران تراکتورسازی در خصوص انصاری فرد سوالات زیادی دارند، اظهار داشت: او بازیکن تراکتورسازی است.