ملت ایران: روز گذشته جلسه ای بین دایی و فریدونی رئیس کانون هواداران پرسپولیس برگزار شد. در این دیدار لیست لیدرها و مشوقین باشگاه برای راهنمایی هواداران مورد بررسی قرار گرفتند که در پایان دایی لیدرهای گذشته این تیم را تأیید نکرد و مقرر شد مشوقین جدید با فراخوان باشگاه ثبت نام و سپس انتخاب شوند.

همچنین پس از نشست مطبوعاتی امروز برخی ها سعی داشتند تا دایی را با یکی از لیدرهایی که قبلا بوقچی گهر بود و در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت کرده بود آشتی بدهند اما با مخالفت شهریار مواجه شدند. دایی حضور این لیدر را در تمرینات پرسپولیس هم ممنوع کرده است.