ملت ایران: دیدار دو تیم پرسپولیس وتراکتور سازی بعنوان یکی از حساس ترین وجذابترین دیدارهای هفته اول لیگ برتر فصل سیزدهم روز چهارشنبه برگزار می شود، دو تیم در ۴ مرداد ماه ۱۳۸۹نیز در هفته اول لیگ دهم آغاز گر بازی ها بوده اند واینک این اتفاق یکبار دیگر در حال عملی شدن است، با این تفاوت که اینبار بازی دو تیم بجایی دوم در روز چهارم مرداد ماه برگزار می شود، سایت گل نگاه اماری دارد به ۴ دوره اخیر لیگ برتر که مصادف است با بازگشت تراکتور سازی به سطح اول فوتبال کشور.
*لیگ نهم بازی رفت / ۴ آبانماه ۸۸ هفته سیزدهم = پرسپولیس ۱ – تراکتور سازی صفر
بازی برگشت / ۲۷ فروردین ماه ۸۹ هفته سی یکم = تراکتور سازی ۱ – پرسپولیس ۱
*لیگ دهم بازی رفت / ۴ مرداد ماه ۸۹ هفته اول = پرسپولیس ۱ – تراکتور سازی ۱
بازی برگشت / ۱۸ اذرماه ۸۹ هفته هیجدهم = تراکتور سازی ۱ – پرسپولیس صفر
*لیگ یازدهم بازی رفت / ۱۱ آذرماه ۹۰ هفته پانزدهم = پرسپولیس صفر - تراکتور سازی ۱ –
بازی برگشت / ۷ اردیبهشت ۹۱ هفته سی یکم = تراکتور سازی ۴ – پرسپولیس ۱—
*لیگ دوازدهم بازی رفت / ۱۳ آذرماه ۹۱ هفته هفدهم = پرسپولیس صفر - تراکتور سازی ۱
بازی برگشت / ۲۰ اردیبهشت ۹۲ هفته سی چهارم = تراکتور سازی ۳ – پرسپولیس۱
آمار ۴ فصل گذشته دو تیم چه می گوید؟
از جمع ۸ دیدار فوق پرسپولیس صاحب یک برد ودو تساوی شده واز ۲۴ امتیاز ممکن ۵ امتیاز را بحساب خود واریز کرده است، این در حالی است که تراکتوری ها با کسب ۵ برد و دو تساوی ۱۷ امتیاز را از آن خود کرده اند که برتری چشمگیری را نسبت به همتای تهرانی خود به ثبت رسانده اند.
گل های زده وخورده
در مجموع ۸ بازی جمعا ۱۶ گل از خط دروازه ها گذشته که سهم تبریزی ها ۱۲ گل وسهم تهرانی ها ۴ گل بوده است.
پرسپولیس همیشه میزبان
پرسپولیس در ۴ دوره اخیر لیگ همیشه در بازی رفت میزبان بوده که این اتفاق برای لیگ سیزدهم هم به همین نحو عملی شد تا این رکورد کماکان پا بر جا باشد.
آخرین برد دو تیم در مقابل هم
آخرین برد پرسپولیس در مقابل تراکتورسازی مربوط به تاریخ چهارم آبانماه ۱۳۸۸ از هفته سیزدهم لیگ نهم و آخرین برد تراکتوری ها به ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۲ از هفته پایانی لیگ دوازدهم مربوط است.
بازیکنان رد وبدل شده
دو بازیکن فصل گذشته تراکتور سازی، قاسم دهنوی وسید مهدی سید صالحی در پرسپولیس وعلی کریمی وکریم انصاری فرد از پرسپولیس در تراکتورسازی توپ خواهند زد، ضمن اینکه جواد کاظمیان هم در نیم فصل دوره گذشته لیگ از جمع سرخ های تهرانی به تراکتوری ها پیوسته است.
پرسپولیسی ها مرداد و تراکتوری ها آذر واردیبهشت ماه را دوست دارند.
در بازبینی نتایج بدست آمده در ۴ دوره اخیر تنها برد پرسپولیس در مرداد ماه
بدست آمده ودو شکست خانگی و دو شکست سنگین در مقابل تراکتور سازی در آذر ماه واردیبهشت ماه رقم خورده است.، که با اینحساب باید گفت ماه مرداد برای پرسپولیسی ها خوش یمن بوده واذرماه واردیبهشت ماه برای تراکتوری ها.