ملت ایران: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس معتقد است بلیت های الکترونیکی سازمان لیگ، حق میزبانی تیم های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی را ضایع می کند و به همین خاطر این بلیت ها را تحریم می کند.

محمد رویانیان می گوید: " … ما معتقدیم درآمد فروش بلیت ها که هواداران ما آن را می خرند باید به استقلال و پرسپولیس برسد. به نظر من فروش کارت های الکترونیکی به هیچ عنوان ربطی به سازمان لیگ ندارد و این حق باشگاه هاست که بتوانند از این موضوع استفاده کنند. اگر این اتفاق بیفتد و سازمان لیگ بخواهد کار خود را انجام دهد به هواداران پرسپولیس تأکید می کنیم که کارت های الکترونیکی سازمان لیگ را نخرند چون اینجا چه عوایدی به باشگاه ما می رسد؟ هوادار دوست دارد پول بدهد تا به پرسپولیس کمک شود اما آقایان به دنبال پر کردن جیب سازمان لیگ هستند. من امروز اعلام می کنم که هواداران پرسپولیس از هرگونه خرید بلیت های الکترونیکی که توسط آقایان در سازمان لیگ فروخته می شود خودداری کنند… اینکه سازمان لیگ کارت های الکترونیکی صادر کند ما این موضوع را شدیدا محکوم می کنیم چون این اصلا وظیفه و حق سازمان لیگ نیست که در این کارها دخالت کند. این حق باشگاه پرسپولیس است که برای هوادارانش کارت صادر کند. اگر سازمان لیگ این کار را ادامه دهد ما علیه آنها اعلام جرم خواهیم کرد. آنها می توانند این کار را انجام دهند اما فقط زیر نظر باشگاه پرسپولیس، مطمئن باشید تا اینجا هم اگر کارتی فروخته اند متعلق به باشگاه پرسپولیس است چون این پول ها باید به باشگاه ها بیاید تا به آنها کمک شود. اگر سازمان لیگ این کار را کند پس باشگاه ها از کجا درآمد داشته باشند؟ مگر ما نمی گوییم که به دنبال اجرای قوانین AFC و فیفا هستیم پس چرا در این مسائل دخالت می کنیم؟ ما به جای حرفه ای شدن متاسفانه در حال عقب گرد هستیم، از طرف دیگر به نظر من حق پخش های تلویزیونی هم برای باشگاه هاست، همه اینها را از ما می خواهند بگیرند و دست ما را خالی بگذارند. اما سازمان لیگ که من نمی دانم با چه مجوزی در این امور دخالت می کند اقدامات عجیبی انجام می دهد ".