ملت ایران: بنا بر اعلام کادر فنی و باشگاه تراکتورسازی تمرینات این تیم طی شنبه تا دوشنبه یعنی از فردا به مدت سه روز پشت درهای بسته انجام خواهد شد و تا قبل از عزیمت این تیم به تهران هیچکس نمی تواند ببیند مجید جلالی و همکارانش برای دایی و پرسپولیس چه نقشه ای در سر دارند. ظاهرا از آنجایی که برای خیلی ها سول است که ترکیب اصلی تراکتور برای بازی چهارشنبه شب چه خواهد بود و آیا کریمی و انصاری فر در ترکیب اصلی بازی می کنند یا نه این تصمیم گرفته شده. البته جلالی حتما به فکر جاسوس های پرسپولیس هم هست و جدا از مخفی کاری ترکیب و چیدمان ستاره هایش نمی خواهد تاکتیک های فتح دروازه میزبان را قبل از سوت شروع بازی بزرگ هفته اول لو بدهد.