به گزارش سرویس ورزشی ملت ایران فیفا و یوفا در برابر حکم اروپایی شکست خوردند. بنا به این حکم تماشای تلویزیونی مسابقات جام جهانی و مسابقات قهرمانی یورو در انگلستان باید به صورت رایگان باشد.

در سال ۲۰۱۱، دادگاه عمومی اروپا گفت که انگلستان می تواند پخش رویداد های وزرشی و ملی را به صورت رایگان نمایش دهد.

این بدان معناست که مسابقات جام جهانی و نیز مسابقات قهرمانی یورو نمی تواند به صورت انحصاری به شرکت تلویزیونی خاص فروخته شود.

پس از این تصمیم، یوفا و فیفا به دلیل آنچه که آن را عدم فروش محتوای ورزشی به قیمت واقعی خود اعلام کردند، تصمیم به درخواست تجدید نظر درباره این حکم گرفتند.

اما دادگاه عدالت اروپا - دادگاه عالی اروپا – اکنون اعلام کرده که تصمیم گیری دادگاه عمومی در سال ۲۰۱۱(که دادگاه بدوی محسوب می شود) درست بوده است.

در حال حاضر بی بی سی و ITV حق پخش فوتبال جام جهانی در سال ۲۰۱۴ در انگلستان را از آن خود کرده اند و قرار است آن را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان خود قرار دهند.

اما این ترس وجود دارد که اقداماتی در جهت پولی ساختن حق پخش مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ که در روسیه برگزار می شود، بوجود آید.

دادگاه اعلام کرده که چنین درخواست هایی که نشات گرفته از تمامیت خواهی یوفا و فیفا باشد را رد خواهد کرد.