ملت ایران: عصر روز گذشته مسوولان باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش و جوانان پس از برگزاری نشست مشترک، پنج عضو جدید هیات مدیره باشگاه را معرفی کردند که نامی از محمد جعفر کامبوزیا رییس فدراسیون شطرنج در آن دیده نمی شد.

طی سه هفته گذشته، بارها نام محمد جعفر کامبوزیا به عنوان عضوهیات مدیره ومدتی بعدبه عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بر سر زبان ها افتاد و حتی محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه نیز تایید کرد که چند روزی او مدیرعامل باشگاه بوده است.

کامبوزیا پس از چند مصاحبه جنجالی، در مقابل انتقادهای تند مسوولان پرسپولیس از جمله محمد رویانیان که به شدت به نحوه جابجایی اش انتقاد داشت وازهمه مهمتر علی دایی سرمربی پر آوازه این تیم، روبرو شد و کم کم ترجیح داد در رسانه ها ظاهر نشود.

با توجه به اینکه روزگذشته دیگر نامی از کامبوزیا در هیات مدیره جدید پرسپولیس دیده نشد، صبح امروز رییس فدراسیون شطرنج با ارسال متن استعفای خود، مدعی شد که پیش از برگزاری این جلسه عطای کار در پرسپولیس را به لقایش بخشیده بود.

کامبوزیا در متن استعفای خود خطاب به وزیر ورزش و جوانان به نکات جالب و جنجالی اشاره کرده که در ادامه آمده است:

من بنا به پیشنهاد و دستور حضرتعالی به عضویت هیات مدیره باشگاه درآمدم تا شایدبتوانم کمکی در جهت پیشبرد اهداف وزارت و این باشگاه بزرگ بردارم.

با عنایت به مذاکرات شفاهی با حضرتعالی و همچنین پیرو جلسه مشترک روز هشتم تیرماه سال جاری دردفتر حضرتعالی که با حضور رییس هیات مدیره باشگاه و معاون ورزشی وزارت تشکیل شد و اصرار پذیرش مسوولیت مدیرعاملی باشگاه توسط شخص شما، به اینکه معتقد به آرامش و ثابت در باشگاه بوده و شفاف سازی و اصلاحات را می توان به دور از جنجال صورت داد از قبول این مسوولیت امتناع نمودم و صرفا به عضویت در هیات مدیره اکتفا کردم چرا که پذیرش چنین مسوولیتی را صرفا خدمت به جامعه ورزش و اعتلای آن می دانستم.

درادامه متن استعفا کامبوزیا آمده است: متاسفانه مشخص نیست به چه علت عده ای حضور اینجانب را برخلاف مصالح و منافع خود تشخیص داده و جالب آنکه بنا به اقرار خودشان هیچ شناختی نیز نسبت به اینجانب نداشته وندارند و نمی دانم چگونه می شود که نسبت به کسی که شناخت ندارند چنین رفتارها و گفتارهایی غیر اخلاقی و خارج از شئونات اسلامی و اجتماعی روا داشته که اگر اینان جایگاه لااقل اجتماعی خود را محترم می شمردند و صرف نظر از دیگر مسائل، این رفتارها حتی شایسته خود ایشان هم نبود.

آنچه مسلم است، آقایان حضور اینجانب را به مثابه آب در لانه مورچه افتادن تلقی که به جهت حفظ منافع مشترک باعثاتحاد گردیده و عکس العمل های فراوانی به همراه داشته است و تمام این ها نشات گرفته ازاین امرمی باشد که اینجانب معتقد به شفاف سازی از عملکرد باشگاه اعم از مالی و غیره می باشم.

کامبوزیا در ادامه خاطرنشان کرده است که حرمت هواداران محترم و آن عده از پیشکوستان دلسوز این باشگاه بزرگ را که سالهاست توسط همین افراد به حاشیه رانده شده اند. ازاین جمع مجزا دانسته و مورد احترام هستند.

لذا با عنایت به مراتب فوق و فضای ناسالم حاکم بر باشگاه بزرگ پرسپولیس و از آنجا که شان شخصی، اجتماعی و خانوادگی اینجانب مانع از این امر است که در چنین فضایی حاضر گردیده و به همان دلایل پیش گفته غیر از مدنظر قرار دادن حق و حقوق و منافع باشگاه نمی توانم اقدام دیگری نموده و بعضا افراد حاضر در این باشگاه این حضور را بر نمی تابند، لذا خواهشمندم تا با استعفای اینجانب موافقت فرمایید.

چگونه می شود آدم ها که نسبت به کسی که شناخت ندارند چنین رفتارها و گفتارهایی غیر اخلاقی و خارج از شئونات اسلامی و اجتماعی روا داشته باشند