ملت ایران: برای این روزهای مهرداد پولادی، مهم ترین دغدغه، مصدومیتی است که مدتها او را از زمین فوتبال دور کرده. زخم پای پولادی خوب نشده و این موضوع در کنار شایعاتی دیگر باعثشده تا خیلی ها بگویند پولادی باید فوتبال را کنار بگذارد. مهرداد اما همه این شایعات را تکذیب می کند. او می گوید آنقدر قدرتمند به زمین برمی گردد که جواب این شایعه سازان را بدهد. پولادی در روزهایی که آسیب دیدگی اش، ناراحتی علی دایی را هم در پی داشته پاسخگوی سوال های ایران ورزشی است.

وضعیت پای مصدوم تو به کجا رسید؟ قرار است برای درمان به خارج از کشور بروی؟
قرار بود بروم خارج اما گفتند در ایران می توانم پایم را درمان کنم. با چند جراح پلاستیک صحبت کرده ام و آنها اطمینان داده اند که مشکلم همین جا برطرف می شود.
چرا مراحل درمان تو اینقدر طول کشید؟ اصلا چرا پای تو مصدوم شد؟
من ۳ ماه را با درد سر کردم. برای بازی های پرسپولیس مدام درد می کشیدم تا بتوانم در زمین حاضر باشم. همین مساله پای مرا به این روز انداخت و باعثشد پشت پایم عفونت کند. سلول های پشت پایم به خاطر حضور در زمین با زخم و درد مرد و این آسیب دیدگی در پایم به وجود آمد.
قرار بود مسعود شجاعی برایت کتانی بفرستد. آیا این کتانی ها به دستت رسید و اصلا توانستی از آنها استفاده کنی یا نه؟
نتوانستم این کتانی ها را بپوشم. زخم پایم هنوز خوب نشده و پوست و گوشت نیاورده. به همین خاطر نمی توانم از این کتانی ها استفاده کنم.
چند روز پیش رفتی سر تمرین پرسپولیس. با علی دایی صحبت کردی؟
سر تمرین با او صحبت کردم. دایی گفت هر کمکی از دستش بربیاید انجام می دهد. او به دکتر تیم سپرده و او دنبال کارم هست تا وضعیتم رو به راه شود.
نمی دانی کی به تمرین ها می رسی؟
واقعا نمی دانم. دکتر هم نیستم که بدانم کی می رسم. فقط امیدوارم مصدومیتم زودتر برطرف شود و بتوانم برای پرسپولیس
بازی کنم.
چند روز پیش بود که مصاحبه کردی و گفتی نمی توانی راه بروی. بعد از آن خیلی ها شایعه کردند شاید دیگر نتوانی فوتبال بازی کنی. اینها واقعیت دارد یا شایعه است؟
من هیچ مصاحبه ای نکردم که بگویم نمی توانم راه بروم. اگر نمی توانستم راه بروم چطور به تمرین پرسپولیس رفتم؟ نمی دانم چرا بعضی ها از خودشان شایعه می سازند؟ خودم هم شنیدم که گفتند پولادی دیگر نمی تواند بازی کند و خبر خداحافظی مرا نوشتند. این اخبار درست نیست و من به این افراد می گویم که نه تنها خداحافظی نمی کنم بلکه با قدرت تر برمی گردم. وقتی هم وارد زمین شدم جوابشان را می دهم. آن هم با فوتبالی که بازی می کنم.
پرسپولیس در نخستین بازی لیگ باید از تراکتورسازی میزبانی کند. این بازی را چطور می بینی؟
مطمئنا یکی از حساس ترین و جذابترین بازی های لیگ برگزار می شود. این بازی قشنگ و زیبا از آب در می آید اما امیدوارم برنده این جدال حساس، پرسپولیس باشد.
علی کریمی هم باید روبروی پرسپولیس بازی کند…
فوتبال حرفه ای است. هر بازیکنی ممکن است با تیم سابقش مواجه شود. کریمی هم همینطور اما او یک پرسپولیسی است و پرسپولیسی هم خواهد ماند.