ملت ایران: نمی دانیم رسول خطیبی برای عکس انداختن با کریم انصاریفر به تمرینات تراکتور آمده یا برعکس یا کلا اتفاقی به هم رسیده اند ولی به هرحال مهاجمانی از دو نسل متفاوت فوتبال ایران را در یک قاب می بینیم. البته آقا رسول هنوز دل از مستطیل سبز نکنده و امسال به عنوان سرمربی - بازیکن همراه با گسترش فولاد در لیگ سیزدهم حاضر خواهد بود. دیدن نماینده های قرمز و آبی تبریز در کنار هم در نوع خود جالب است شاید هم مهاجم اردبیلی تراکتور حالا با همه فوتبال تبریز عکس می اندازد و می خندد تا ثابت کند در دیار ستارخان در کنار هم زبانان خود کلی خوشحال است. فعلا هم ایام به کام اوست چون در تمرینات و بازی دوستانه تراکتورسازی ۲ تا ۲ تا گل می زند و هواداران پرشور تیمش را وادار می کند برای هم رنگ های تهرانی که در روز اول با هم بازی دارند، کری بخوانند: " ای پرسپولیس آماده، لشکر تبریز می آید "