ملت ایران: کریم بنزما، مهاجم رئال مادرید این فصل در سانتیاگو برنابئو می ماند. گفته می شد او در رئال ناراضی است.
کریم جزیری، مدیر برنامه های او گفته است: «بنزما در مادرید خواهد ماند. هیچ اتفاقی درباره میلان نمی افتد و من حرف بیشتری برای زدن ندارم.»
این بازیکن ۲۵ساله با توجه به خبرهای متعددی که از گونسالو ایگواین می رسد از گزینه های اصلی خط حمله رئال خواهد بود. قرارداد بنزما تا ژوئن ۲۰۱۵ است. او در ۱۸۳ بازی برای رئال ۸۹ گل زده و ۵۰ گل ساخته.