ملت ایران: روبرت لواندوفسکی گفته باورش نمی شود در بروسیا دورتموند چه رفتاری با او شده است.
لواندوفسکی ۲۴ساله گفته به او اجازه رفتن داده بودند اما اکنون باشگاه نظرش برگشته: «در نیمه دوم فصل پیش بود که تمام تلاش خود را برای دورتموند انجام دادم. مانند همیشه. بازی کردم و گل زدم و می دانستم که اجازه رفتن دارم.
مطمئن هستم که چراغ سبزی برای رفتن به من نشان می دادند. اما اکنون ناگهان همه چیز عوض شده و من را مجبور کرده اند بمانم. از رفتار آنها با خود حیرت زده ام.
من باید بپذیرم که مجبورم در دورتموند بمانم.»
قرارداد لواندوفسکی تا تابستان ۲۰۱۴ است.
این مهاجم سابق لخ پوزنان شروع خوبی در دورتموند نداشت اما در دو فصل گذشته یکی از بهترین مهاجمان اروپا بوده است. او در ۱۳۶ بازی ۷۵ گل برای زردپوشان زده است.