سایت رسمی باشگاه استقلال - مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: در صورتی که تیم قطری که به تیموریان پیشنهاد داده ظرف ۲ هفته آتی بتواند رقم پیشنهادی آندرانیک را بپذیرد، او راهی قطر می شود.

علی فتح الله زاده در خصوص عقد قرارداد با آندرانیک تیموریان گفت: همانگونه که گفته بودم در صورتی که آندرانیک تیموریان در ایران بازی کند، فقط برای استقلال بازی خواهد کرد، با وی قرارداد یک ساله ای منعقد کردیم.

مدیرعامل استقلال ادامه داد: امروز نشست بسیار صمیمانه ای با آندرانیک و برادر محترمش سرژیک تیموریان داشتیم و قراردادی را برای مدت یک فصل منعقد کردیم. البته باشگاه استقلال متعهد شد در صورتی که تیم قطری که به تیموریان پیشنهاد داده ظرف ۲ هفته آتی، بتواند رقم پیشنهادی آندرانیک را بپذیرد، او راهی قطر می شود در غیر اینصورت او بازیکن ما خواهد بود و در فصل جاری استقلال را همراهی می کند.

وی گفت: انصافا پیشنهادی که آندرانیک دارد پیشنهاد قابل توجهی است و تفاوت زیادی بین رقم پیشنهادی ما با این تیم قطری وجود دارد و خود من هم راضی نیستم که آندرانیک به لحاظ مالی متضرر شود.