ملت ایران: استقلال ادعا می کند که احمد جمشیدیان، هافبک تازه وارد این تیم به دلیل مصدومیت نمی تواند ۸ هفته بازی کند اما شنیده می شود داستان غیبت او این بازیکن از قراری دیگر است و فقط به دلیل مصدومیت نیست و هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای کارت بازیش را تعلیق کرده است.
«احمد جمشیدیان واقعا مصدوم است؟»
او یکی از اولین بازیکنانی بود که در از سوی باشگاه جذب و در تمرینات استقلال شرکت کرد. در تمام تمرینات هم انگیزه اش از قرار گرفتن در ترکیب اصلی صحبت می کرد؛ اما به یک باره خبر مصدومیتش در اردوی اوکراین منتشر شد، آن هم زمانی که هیچ خبرنگاری کنار استقلال نبوده است. نکته ی عجیب ماجرا این جاست که دقیقا زمانی خبر مصدومیت جمشیدیان منتشر شد که کمیته ی رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال او را به این کمیته دعوت کرد.