ملت ایران: آندرس اینیستاستاره اسپانیایی باشگاه بارسلونا جمعه در مراسم بزرگداشتی در لا مانچا و درمنطقه فوئنته آلبیا سرزمین مادری اش شرکت خواهد کرد و در جریان این مراسم، از یک مجسمه برنزی از تصویر خودش پرده برداری خواهد کرد.
هواداران این منطقه با ساخت این مجسمه قصد دارند تا از اینیستا تشکر کنند. به گفته دانیل پینادو، رئیس فدراسیون هواداران بارسلونا در منطقه کاستیا - لا مانچا دراین باره گفته: «هواداران اینیستا می خواهند ارزشها و احساساتی که مردم برای او قائلند را بدین ترتیب به نمایش بگذارند.»
طبق صحبت های او و بازتاب این صحبتها در روزنامه ال موندو دپورتیوو، حدود ۳هزار نفر در این مراسم حضور خواهند یافت. پینادو ادامه داد: «مردم معتقدند که اینیستا این موفقیت ها را به لطف سادگی و البته شناختی که از تعریف همکار و هم تیمی بودن دارد به دست آورده.»
پینادو با یادآوری اقدام اینیستا در فینال جام جهانی ۲۰۱۰ دریاد کردن از دانی خارکه، بازیکن فقید اسپانیایی گفت: «این جزئیات، یادآوری نام دوستانت در این شرایط، قلب بزرگ آندرس را نشان می دهد و به همین خاطر می گویم که او شایسته چنین بزرگداشتی است. این آخرین بزرگداشت برای آندرس اینیستا نخواهد بود. من دیروز با پدر اینیستا صحبت کردم و او از سوی تمام اعضای خانواده اینیستا به این خاطر تشکر کرد.»
فدراسیون هواداران بارسلونا در کاستیا و لا مانچا، ۸۹ عضو دارد و از کمک های حدود ۵۶۹۰ نفر بهره مند است که این اعضا تلاش خواهند کرد تا دراین مراسم حضور داشته باشند: «اعضای این فدراسیون تلاش می کنند تا دراین مراسم حضور یابند تا بزرگداشت شایسته ای برای اسطوره شان برگزار کنند.»
این مراسم ساعت ۲۱ روز جمعه برگزار می شود ودر جریان آن آنخل سالمرون، شهردار فوئنته آلبیا و دانیل پینادو و خود اینیستا حضور خواهند یافت.