سایت گل - بعد از ۹ سال حضور مستمر در استقلال و دیدن مجتبی با پیراهن شماره ۸ آبی، دیدن او در لباس دیگری کمی تا قسمتی نامانوس است. شماره همان ۸ است ولی رنگ پیراهن از آبی استقلالی به زرد سپاهانی تغییر پیدا کرده است.
مجتبی اولین بار در دیدارهای تدارکاتی سپاهان برابر راه آهن به میدان رفت و دست برقضا در همان بازی اول پاس گل هم داد.
حالا که اوضاع محرم نویدکیا خوب نیست و احتمالا برای درمان مصدومیت و جراحی باید به آلمان اعزام شود، حضور جباری می تواند خیال کرانچار را از بابت شروع لیگ و حضور یک بازی ساز مطمئن در میانه میدان تیمش راحت کند.