ملت ایران: محمد رویانیان در گفت وگو با فارس اظهار داشت: متأسفانه همچون سال های گذشته در برنامه ریزی های بازی های لیگ اتفاقاتی رخ می دهد که به ضرر پرسپولیس است و این از نظر ما اشکال دارد. سازمان لیگ به نظر من یک تشکیلات با احترام برای همه تیم هاست و باید این سازمان همه را با یک چشم نگاه کند.

وی افزود: ما با حضور آقای تاج این انتظار را داریم که بسیاری از مشکلات تیم ها حل شود. متأسفانه با برنامه ای که برای نیم فصل اول اعلام شده مشکلات و موانعی وجود دارد که به ضرر پرسپولیس است و به نفع برخی تیم های خاص است.

رویانیان ادامه داد: ما نسبت به برخی از این موارد اعتراضاتی در سال گذشته داشتیم ولی متأسفانه باز هم اعتراض هایی را که قبلاً داشتیم مشابه آن در ۱۵ هفته نیم فصل اول پس از برنامه ریزی ها تکرار شده است. متأسفانه جای تأسف دارد که باز هم این اتفاقات می افتد.

وی افزود: من از آقای تاج می خواهم همه موارد را بررسی کند و تعصبات و تعلقات برخی دست اندرکاران را در برنامه ریزی از بین ببرد و اجازه ندهد برخی ها به برخی از رنگ ها تعصبی داشته باشند. به نظر ما باید جلوی این مسائل گرفته شود. البته هیچ اشکالی ندارد که یک نفر رنگ خاصی را دوست داشته باشد اما نباید آن را به بقیه موضوعات ربط دهد.

مدیرعامل قرمزها تأکید کرد: به نظر من تاج نباید اجازه دهد که برخی موضوعات در تصمیم گیری ها نقش داشته باشد ولی متأسفانه می بینیم که این مسائل وجود دارد. ما نامه مکتوب خود و مشاهداتی که آنها را دیده ایم که به ضرر پرسپولیس است و در سال قبل هم این مشکلات به پرسپولیس ضربه زد، شناسایی کرده و این نامه را فردا به سازمان لیگ ارائه می کنیم. ما اجازه نمی دهیم برخی تصمیمات به نفع رنگ ها و تیم های دیگر رقم بخورد. متأسفانه در گذشته برنامه جام حذفی طوری اتفاق افتاد که ما با کوله باری از محروم و مصدوم به یک باره به مصاف رقیب رفتیم حالا دیگر نباید اجازه دهیم این اتفاقات بیفتد. البته متأسفانه در فصل گذشته هم مشکلاتی بود که ما اعتراض کردیم، الان هم دوباره همان اتفاق پارسال افتاده است و این ناراحت کننده است.

وی گفت: من نمی توانم نسبت به احساسات ۳۰ میلیون هوادار چشمانم را ببندم، به همین دلیل موارد اعتراض مان را کتباً به سازمان لیگ فردا ارائه می کنیم. البته معتقدیم آقای تاج هم زحمات زیادی برای سازمان لیگ کشیده مانند برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر و مراسم دیگر که ما در خصوص این موارد از او قدردانی می کنیم.