ملت ایران: محمد رویانیان دیروز به محل تمرین پرسپولیس رفته بود و مثل همیشه با بازیکنان، کادر فنی و هواداران دیداری صمیمانه داشت اما به نظر می رسد کیف او این روزها زیاد کوک نیست و دیگر مثل گذشته برای ماندن در پستی که هر روز مصاحبه هایش خریدار میلیونی دارد تلاش نمی کند.

رویانیان البته همچنان مصاحبه می کند و حضوری فعال در رسانه ها دارد اما تقریبا دست از تلاش برای ماندن در پست مدیرعاملی پرسپولیس برداشته و فقط به کارهای اجرایی اش می پردازد.

او بعد از آن مصاحبه معروف که شانسش برای بقا در مدیریت پرسپولیس را صفر دانست نسبت به سابق برای حفظ صندلی اش شل شده و حداقل در ظاهرکاری نمی کند و سنگی جلوی سیل تغییرات نمی اندازد.

او این روزها به امور اجرایی باشگاه می پردازد و می خواهد به هر طریقی کار را جلو ببرد و از آنجایی که مصاحبه ای در جهت انجام تغییرات مدیریتی انجام نمی دهد ظاهرا پا پس کشیده و منتظر روز موعود است.

او می داند حمایت هواداران، رسانه ها و پیشکسوتان را دارد و فعلا نترس جلو می رود اما برخی معتقدند رویانیان بازی را از لایه های رویی به مسئل مخفیانه تر و سری تری کشانده است که اخبارش خیلی سخت به ر سانه ها می رسد.

با این وجود به نظر می رسد در ظاهر امر او تسلیم تغییرات شده و در باشگاه پرسپولیس هم همه منتظر حضور کامبوزیا هستند اما با مصاحبه های اخیر و جبهه گیری پیشکسوتان علیه کامبوزیا – که با مصاحبه های عجیب او علیه دایی تشدید هم شده - وزارت ورزش در موقعیت تازه و عجیبی گرفتار شده که شرایط را برای انتخب اعضای جدید هیات مدیره و معرفی مدیرعامل سخت کرده است.

با این وجود همه از جمله خود رویانیان هم می داند این حالت بلاتکلیفی نصف و نیمه هم می تواند اثراتش را روی تیم بگذارد چرا که بازیکن پرسپولیس دیروز در حین تمرین دیده که حال مدیرش خوب نیست و هر چقدر هم رویانیان بگوید «شما کار خودتان را بکنید و کاری به تغییرات نداشته باشید» این حال خاص او می تواند اوضاع تیم را تا حدودی بهم بریزد و شرایط کاری دایی و شاگردانش را تحت تاثیر قرار دهد.