ملت ایران: صدایش شاداب است و بشاش. نمایش ثبت قرارداد و انگشت زدن دفتر ایات فوتبال حتی اگر تشریفاتی هم باشد برای سعید شیرینی جدی است. هرچه باشد همه روزنامه ها عکس او را چاپ کرده اند.

با او درباره نکونام و آندو حرف می زنیم. حرفهایش خواندنی است.
ما نکونام و آندو را زیر نظر داریم و از بین این دو نفر یکی را می خواهیم. هر دو هم ملی پوش و کار بلد هستند و به درد ما می خورند و علی دایی هم روی آنها نظر مثبت دارد. فقط مانده مذاکره غلو نمی کنم اما اگر مذاکره دست من بود تا به امروز تمامش کرده بودم و حداقل یکی را می آوردم. دیدید که قاسم دهنوی را هم آوردم.

شیرینی به تیم و روزهای آینده خوشبین است.

تیم خوبی داریم امسال. امیدوارم به حقمان برسیم. بچه ها در تمرینات خیلی تلاش کردند و مطمئن باشید امسال سال ماست. هم در اردوها خوب بودیم و هم در بازی های دوستانه.