ملت ایران:
۱) انگشت زدن برادر دایی هم امسال برای عکسان جالب است. منفی هم منتظر است تا نوبتش شود. راستی امسال در هیات فوتبال تهران به هر کس که انگشت بزند و با آن دفتر معروف عکس بگیرد آبمیوه هم می دهند؟

۲) بیشتر از سید صالحی و بنگر و البته دکتر شیرازی تلاش آن آقای کوتاه قدی که می خواهد در کادرعکس باشد جلب توجه می کند.

۳) حسین ماهینی با افتخار انگشت قرمزش را رو به دوربین ها گرفته اما سرعت دوربین اجازه نداده قرمزی انگشتش را ببینیم.

۴) این جالب ترین یا شاید عجیب ترین امضای امسال پرسپولیس است و معلوم است که آقا قاسم اینقدر باید برایش تر و تمیز شود!

۵) شیرینی هم داخل بازی است. راستی او در این فصل بازهم سرپرست پرسپولیس است و برای همین دوباره رفته تا پای دفتر هیات را انگشت بزند.

۶) نورمحمد کلا بچه خشنی است، دست های او در بازی ها مدام درگیر است و با این کارهای ظریف قرابت ندارد.

۷) سید جلال این روزها با آن مصاحبه های جنجالی و سر شکسته یک پرسپولیسی اصیل به نظر می رسد و باید هم قرمزی انگشتش به چشم بیاید.

۸) میثم حسینی هم پرسپولیسی شد. حالا خون او به رنگ استامپی است که به آن انگشت زده.

۹) ستاره قرمزها چه فیگوری گرفته. راستی دکتر شیرازی چه کار سختی دارد که باید مدام با هر مراجعه کننده معروفی لنز دوربین را نگاه کند!

۱۰) این امضا هم از آن امضاهای ویژه بود. بله، صادقیان هم پرسپولیسی شد.

۱۱) نیلسون و همان خنده های معروف. به یاد آن سیوهای تماشایی و فراموش کردن آن گل های زاویه بسته باز هم می خندد.

۱۲) رویانیان ماند تا حقیقی هم بماند. آقا رضا از امضا و انگشت مطمئنی؟ اگر رویانیان تا یک ماه دیگر رفت چه می کنی؟

۱۳) میلاد غریبی؛ از نارنجی به قرمز. یعنی او امسال در پرسپولیس می درخشد؟


۱۴) یونس شاکری یکی از آنهایی است که باید جای خالی انصاری فر و قاضی را پر کند اما اصلا فرصت بازی پیدا می کند؟

۱۵) هادی خوشحال است که ششمین فصل با پرسپولیس را آغاز می کند. لطفا امسال بیشتر گل بزن برادر نوروزی!

۱۶) کنعانی امیدوار به آینده امضا می کند. چقدر بد که او تنها بازیکنی است که با لباس تیم به هیات فوتبال رفته!

۱۷) امید عالیشاه هم پرسپولیسی شد تا تعداد بال های کناری پرسپولیس به حداکثر برسد مگر اینکه صادقیان و عسگر در پست های دیگر هم استفاده شوند.

۱۸) این چهره غریبه ترین پرسپولیسی حاضر در هیات فوتبال است. میلاد کهن دانی یکی از جوان های پرسپولیس است که اگر تنها به هیات می رفت عمرا کسی از او عکس می انداخت.

۱۹) این رضا محمدی هم که همیشه خوشحال است و می خندد حتی اگر بداند در طول فصل شاید فقط یکی دو بازی برای پرسپولیس داخل دروازه باشد. فقط حیف که سبیل هایش را زده تا ترسناک نباشد.