ملت ایران: زین الدین زیدان، اسطوره سابق باشگاه رئال مادرید از این پس به عنوان دستیار کارلو آنچلوتی روی نیمکت مربیگری تیم مادریدی خواهد نشست.
او در گفت و گو با روزنامه اکیپ از مسائل مختلفی پرده برداشته. او ازانگیزه های درونی اش حرف زده و ازفاصله زمانی زیادی که از خداحافظی او با دنیای فوتبال تا نشستنش روی نیمکت مربیگری گذشته، به صحبت پرداخت. او درعین حال اعلام کرد که موفقیت گذشته او در دنیای فوتبال هیچ تضمینی برای موفقیت او به عنوان یک سرمربی نیست.
زی زو در صحبت هایی درمورد اینکه چرا در طول سالهای اخیر به دنیای مربیگری نپیوسته گفت: «من می ترسیم، از این می ترسیدم که اعتماد کنم و به من خیانت شود. با گذشت زمان، اعتماد به نفس بیشتری به دست آوردم و حالا به سادگی به نیمکت مربیگری نگاه می کنم.»
دستیار کارلتو در رئال اعلام کرد که بعید می داند که کارنامه موفقش در دنیای فوتبال گارانتی خوبی برای موفقیت او در دنیای مربیگری باشد: «اینکه یک بازیکن خوبی بوده ای، هیچ گارانتی براین نیست که سرمربی خوبی باشی. شاید کمک کند ولی درحد کمک است و نه بیشتر.»
روز پانزدهم جولای، روزی است که زیدان به زمین فوتبال بازخواهد گشت. او در شهرک والدبباس به زمین چمن بازگشته و کار را درکنار کارلو آنچلوتی آغاز خواهد کرد.