۱) چهار خرید اتمی سپاهان کنار هم عکس یادگاری انداخته اند. انگار همه خوشحال هستند اما جباری
که کلا سخت می خندد فکورانه لنز دوربین را نگاه می کند. مجتبی پیراهن شماره ۸ را به تن کرده اما جالب است که شجاع شماره ۱۰ را برداشته. مدافع میانی و شماره ۱۰؟

۲) اولین تمرین بعد از بازگشت از اسلوونی کلی تماشاگر به زمین باغ فردوس کشانده. وقتی پای جباری در میان باشد پشت فنس ها هم پر از تماشاگر خواهد شد.

۳) نگاه همه سکونشین ها یه مجتبی است. آیا او که مثل بیشتر این سال ها بدنسازی نکرده می تواند جایگزین خوبی برای محرم باشد؟

۴) غلامی – جباری – حمودی؛ سه مهره پرامید در سه خط سپاهان. واقعا سپاهان تیم پرستاره ای
است. قبول ندارید؟

۵) نگاه کودکان اصفهانی از پشت فنس ها به دو آبی پوش سابق و جدید سپاهان نگاه ویژه ای است. آنها هم برای دیدن ستاره های جدید تیم شان به باغ فردوس آمده اند و از تماشای حمودی و جباری در لباس سپاهان لذت می برند.

۶) جباری با سپاهانی ها دست بیعت داده که در تمرینات کم نگذارد و برای آنها همان ستاره ای باشد که هواداران زردها به آن امیدوارند. البته او بدون تمرین و بدنسازی هم کار خودش را انجام می دهد و روی هوا سر از تیم رقیب در می آورد.