ملت ایران: میثم بائو بازیکن فصل گذشته استقلال در اردیبهشت ۹۲ در یکی از خبرگزاری ها مصاحبه کرده و ادعاهایی خلاف واقع علیه کمیته داوران فدراسیون فوتبال داشته که وی قرار شد مصاحبه اش را در آن خبرگزاری تکذیب کند و نتیجه را به کمیته انضباطی اعلام دارد، که این کار توسط بائو انجام نشد. به همین دلیل میثم بائو به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. کمیته انضباطی اعلام می کند که در خصوص اداعاهای مطالبات سنوات گذشته میثم بائو از باشگاه پرسپولیس که منتهی به صدور حکم شده است، مراتب جداگانه به اجرای احکام کمیته انضباطی منعکس شده تا مورد پیگیری قرار گیرد. رای صادره قطعی است.