نشان داوری

ملت ایران: نشان مخصوص داوری رقابت های ویمبلدون از نمای نزدیک

توپ

تار و پود یکی از صدها توپی که در رقابت های ویمبلدون مورد استفاده قرار می گیرند

فرش سبز تنیس

ساقه های چمن زمین بازی های تنیس ویمبلدون

گره

یکی از گره های تور میانی زمین

راکت ها

بیش از ۶۴ کیلومتر سیم و نخ برای ساخت هزاران راکتی که در این مسابقه در دست قهرمانان تنیس قرار می گیرد، مصرف شده است.

نوشیدنی خنک

در این مسابقات هزاران لیوان آب میوه در میان تماشاچیان توزیع می شود

صندلی

یکی از صندلی هایی که مورد استفاده یکی از ۳۵۰ داور این رقابت ها قرار گرفته در لایه ای از قطرات باران دیده می شود

سنت توت فرنگی

سالانه بیش از ۲۸ هزار کیلوگرم توت فرنگی و دو هزار کیلوگرم خامه در میان تماشاچیان گرسنه توزیع می شود

براساس گزارش میل آنلاین، طرفداران تنیس با آغاز رقابت های ویمبلدون با خرید بلیط یا حضور در اطراف برگزاری رقابت ها، تمامی تلاش خود را برای نزدیک تر شدن به این رقابت ها انجام می دهند، اما در این میان کسی که توانسته فاصله خود را تا ویمبلدون و مسابقاتش تا حد امکان کاهش دهد، عکاسی به نام پیتر مک دیارمید است. وی مجموعه عکسی از تمامی وسایل و تجهیزاتی که به ویمبلدون مرتبط است، از چمن های زمین بازی گرفته تا راکت و صندلی و توپ را همزمان با آغاز این رقابت ها منتشر کرده است.

وی با استفاده از تکنیک ماکرو تصاویر بسیار نزدیکی رااز عناصر مختلف حاضر در رقابت های ومبلدون به ثبت رسانده است.