ملت ایران: یک روز بعد از حضور در برنامه ورزش و مردم، مدیرعامل پرسپولیس به همتایش در استقلال حمله کرد. رویانیان به فارس گفت بازیکنانش حق دارند به حرف های فتح الله زاده معترض باشند: «بعضی ها ما نند فصل گذشته با ذکر مطالبی مانند دادن پورشه و بنز به بازیکنان پرسپولیس دنبال اهداف خود و مسیر انحرافی هستند تا پرسپولیس را به این راه بکشانند.
این عزیزان دنبال این هستند تا فشارها به پرسپولیس چند برابر شود و به همین دلیل من به بازیکنان حق می دهم که در این باره اعتراض داشته باشند. برخی دوستان که به مطالبی درخصوص پورشه و بنز بازیکنان ما می پردازند. یعنی همین مدیرعامل محترم آبی ها مشخ صاست به دنبال یک سناریوی تکراری برای تضعیف پرسپولیس است که من با قدرت می گویم هیچ کدام از آنها صحت ندارد و پرونده این موضوع را همینجا باید ببندیم.»

رویانیان ادعا کرد استقلالی ها بیشتر از پرسپولیس پول گرفتند و مدرک هم دارد: «مطمئن باشید نه تنها استقلالی ها از بازیکنان ما کمتر پول نگرفتند بلکه خیلی بیشتر هم گرفته اند اما مدیرعامل آبی ها خوب کار خود را بلد است. اگر نیاز باشد ما این موضوعات را با مدارکی که داریم ثابت می کنیم. در شرایطی که آقایان هم قرارداد می بندند و هم بازیکنان خود را نگه می دارند می گویند ما بدون پول این کار را انجام می دهیم. من از فتح الله زاده انتظار دارم که بهتر از این کارها و حرف ها برخورد کند و این ماجرا را ببندد.»

روزنامه تماشا