ملت ایران: بازیکن سرعتی تیم ملی والیبال مقتدرانه در صدر بهترین مدافعان حال حاضر لیگ جهانی ایستاده است.

در پایان روز نخست از هفته ششم رقابتهای لیگ جهانی والیبال، سیدمحمد موسوی در صدر بهترین مدافعان این مسابقات ایستاده است. موسوی با معدل ۱.۲۳ با اقتدار این عنوان را به خود اختصاص داده است. پس از وی مارکو پودراسکانین از صربستان با معدل ۰.۹۱ در رده دوم ایستاده و رده سوم نیز به آدام سیماک از کانادا با معدل ۰.۸۶ تعلق دارد.

موسوی در بازی بامداد امروز برابر کوبا نیز پنج دفاع منجر به امتیاز داشت که از این حیثبهتر از همه بازیکنان حاضر در میدان بود. او همچنین ۱۱ امتیاز از اسپک‌های بدون نقص خود روی کارهای سرعتی دریافت کرد.