آب استخر المپیک ریو روز دوشنبه برای مسابقات شیرجه مردان به رنگ آبی شفاف بود. اما روز بعد هنگامی که قرار بود ورزشکاران زن در مسابقه شیرجه از تخته 10 متر با یکدیگر رقابت کنند، آب استخر به رنگ سبز تیره درآمده بود. 

مسئولان برگزاری مسابقات المپیک دلیل این تغییر رنگ را رشد جلبک در آب اعلام کرده‌اند. به گفته آن‌ها، کیفیت آب «مرکز ورزش‌های آبی ماریا لنک» مورد آزمایش قرار گرفت و خطری متوجه سلامت ورزشکاران نیست. با این وجود تحقیقات درباره این مسئله همچنان ادامه دارد.

به گفته مسئولان، آب استخر کناری این مرکز که در آن مسابقات واترپلو در حال برگزاری بود، مشکل خاصی نداشت.

 تغییر رنگ ناگهانی آب استخر مسابقات شیرجه زنان المپیک

 تغییر رنگ ناگهانی آب استخر مسابقات شیرجه زنان المپیک

تغییر رنگ ناگهانی آب استخر مسابقات شیرجه زنان المپیک