عملیات آزادسازی شهر "فلوجه" با تایید مقامات نظامی عراقی به پایان  رسید و این شهر بعد از مدت ها از تروریست های تکفیری داعش پاکسازی شد.

ارتش و نیروهای مردمی عراق و مدافعان حرم که در این راه دشوار دست به دست هم دادند تا یکی از مهمترین عملیات های آزادسازی انجام شود و ضربه سختی به تروریست های تکفیری داعش زده شود.

نیروهای مردمی عراق بعد از آزادی فلوجه عکس یادگاری گرفتند و این پیروزی بزرگ را جشن گرفتند.

 اولین سلفی مدافعان حرم بعد از آزادی فلوجه