اخیرا تصاویری از یک جوان برومند ایرانی باعناوین مختلف در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. سجاد غریبی جوان اهل اهواز چندی است که با لقب غول داعشی از سمت کاربران مجازی مواجه شده است. کاربرانی که با انتساب تصاویر وی به غول داعشی بازار شایعات را حسابی داغ کردند.

 
 
جوان برومند ایرانی غول داعش نیست + تصاویر
 
 
جوان برومند ایرانی غول داعش نیست + تصاویر
 
جوان برومند ایرانی غول داعش نیست + تصاویر
 
گفتنی است؛ این تصاوی شایعه ای بیش نبوده است.
 
 
جوان برومند ایرانی غول داعش نیست + تصاویر