آیا خانواده شما هم شما را وقتی که از صداهایی که در شب می‌شنوید و می‌ترسید مسخره می‌کنند؟ پس این خبر را بخوانید.

فردی به نام برد سپ که در آیوا زندگی می‌کند صدای نجوای عجیبی را که می‌گفت از اینجا برو بیرون را در ساعات اولیه صبح می‌شنید.

سپ در این باره گفت: من واقعا فکر می‌کردم که دارم دیوانه می‌شوم و همه جای خانه به دنبال صدا می‌گشتم.

همسر برد سپ او را با این جمله که می‌گفت احتمال دارد یک روح در خانه باشد مسخره می‌کرد اما ساعت‌ها بعد در ساعت 10 صبح بود که با شنیدن فریاد کمک این فرد که در وسط دودکش گیر کرده بود خودش هم ترسید.

 روحی که در داخل دودکش گیر کرده بود

این فرد جردن کاجوسکی نام داشت که 29 سال داشت و بدون لباس در داخل دودکش رفته بود و گیر کرده بود.

با تماس زوج با پلیس و حضور نیروهای پلیس در صحنه، کاجوسکی به جرم ورود غیر مجاز به خانه این زوج دستگیر شد.