سردار آزمون در تازه ترین پست اینستاگرامی عکس خودش را همراه مادرش منتشر کرده است.

 سردار آزمون در کنار مادرش