در پی انتشار خبری مبنی بر مشاهده ی یک مار در راهرو طبقه دوم خوابگاه شماره 10 دختران دانشگاه شیراز، خبرنگار ما با برخی از مسئولان این دانشگاه تماس گرفت تا موضوع را پیگیری کند.

معصومه صابر مسئول واحد بهداشت در معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز، توضیحاتی در این باره گفت: بعد از مشاهده ی یک مار باریک توسط دانشجویان دختر، مسئول خوابگاه از این موضوع مطلع شد و تاسیسات شیفت روز خوابگاه به سرعت این مار را کشتند.
وی درباره علت وجود مار در خوابگاه دختران این دانشگاه، اظهار کرد: مشاهده ی این مار ممکن است به علت سوراخ شدن توری پنجره یا باز بودن شکافی از در باشد. این در حالی است که بررسی های بهداشتی همواره در خوابگاه دختران دانشگاه شیراز در حال انجام است.
مسئول واحد بهداشت دانشگاه شیراز، ادامه داد: برخی اقدامات بهداشتی از جمله سم پاشی و تعمیرات در ساختمان، محوطه ها و سرویس های بهداشتی خوابگاه در حال انجام است. حتی بودجه هایی برای این اقدامات تخصیص یافته است.
صابر درباره بودجه ها اظهار کرد: همه ساله با فرا رسیدن فصل تابستان، وزارت علوم بودجه ای را برای تعمیرات خوابگاه ها و سلف سرویس ها به دانشگاهها اختصاص می دهد که در سال تحصیلی جاری هم معاونت دانشجویی دانشگاه شیراز برای این تعمیرات، بودجه های میلیاردی صرف کرد. بنابراین خوابگاه ها فرسوده یا دارای محیط نامناسب نیستند؛ حتی بررسی نظافت خوابگاه ها همواره صورت می گیرد.
وی یاد آور شد: معاونت دانشجویی و مدیر امور دانشگاه شیراز همواره در تلاش هستند تا با انجام اقدامات مناسب، محیط را برای دانشجویان مناسب تر و زیبا تر کنند.