"چینگ شی" زنی که یکی از قدرتمندترین دزدان دریایی تاریخ شد. همسر وی وی از دزدان دریایی چین بود و پس از مرگ وی "چینگ" راه اورا ادامه داد.

او به سرعت ناوگان دریایی خود را گسترش داد به صورتی که بیش از 30000 نفر مرد و زن و کودک عضو گروه او شدند. او در هیچ حمله ای از هیچ ناوگانی شکست نخورد.

برخی مورخین افراد اورا تا 80000 نفر و بیش از 1800 کشتی دانسته اند.

قدرت های استعماری آن دوره پرتغال و انگلستان و حتی سلسله چینگ نیز حریف او نمیشدند به صورتی که وی از جزیره ها مالیات می گرفت.

البته او از معدود دزدان دریایی بود که از حرفه خود کنار کشید.

در سال 1810 دولت چین فرمان عفو تمام دزدان دریایی را به شرطی که از کار خود دست بکشند و جلوی امپراتور زانو بزنند صادر کرد. (زانو زدن در مرام دزدان دریایی به معنای شکست و تحقیر می باشد).

بسیاری از دزدان دریایی از این کار سرباز زدند اما "چینگ شی" به شرطی که اموال دزدی را از وی نگیرند شرط را پذیرفت و دربرابر امپراتور زانو زد.

بعدها او قمارخانه ای بزرگ در چین را تاسیس کرد و سرانجام در سال 1844 و در 69 سالگی پس از عمری ماجراجویی درگذشت.

قدرتمندترین دزد دریایی زن در تاریخ+عکس