یکی از وظائف بسیار مهم برای منتظران، عمل به وظائف است؛ از حضرت امام صادق علیه السّلام نقل شده است که فرمود: ما را دولتی است که هرگاه خداوند بخواهد، آن را می آورد… هر کس مشتاق است که از یاران قائم ما باشد، باید منتظر ظهور او باشد و پرهیزکاری پیشه سازد و دارای اخلاق نیکو باشد و بدین گونه انتظار آن روز را بکشد، اگر در این حالت بمیرد و بعد از مرگ او قائم قیام کند، ثواب کسی را دارد که آن حضرت را درک کرده است، پس سعی کنید و منتظر باشید. خوشا به حال شما که خداوند شما را مشمول رحمت خود گردانیده است.

انسان منتظر باید نسبت به انجام تکالیف الهی و دینی که دارد وفادار باشد، تا مورد عنایت امام زمان علیه السّلام قرار گیرد، اگر ما به واجبات خود عمل نموده و از ارتکاب محرمات دوری کنیم، مورد لطف حضرت حجت علیه السّلام واقع می شویم. چون معاصی و گناهان حجاب است بین منتظران و دیدار یار.

منتظران واقعی باید اهل تقوا و ورع باشند و راجع به مسئولیتهای دینی و اخلاقی خود متعهد باشند و نسبت اداء حق امام علیه السّلام سهل انگاری نکنند تا لیاقت تشرف به محضر مبارک ولی الله الاعظم را بدست آورند.

منبع:
۱. مهدی موعود، ص۹۱۳.
۲. گلچینی از گلستان محمّدی، ص۴۱۳-۴۱۴.