ملت ایران: در طی این پروژه عمرانی که تا سال ۲۰۱۵ میلادی طول خواهد کشید، با حذف بسیاری از رواق ها، ‌ فضا بیشتری برای طواف زائران خدا به وجود خواهد آمد.

در حال حاضر بیش از ۲ هزار کارگر در خانه خدا مشغول طراحی و ساخت فضای داخلی کعبه هستند.
در توضیحات این پروژه عمرانی به این نکته اشاره شده که در پایان سال ۲۰۱۵ اطراف کعبه دارای ۳ طبقه خواهد شد که زائران می توانند در طبقه های فوقانی نیز به طواف خانه خدا بپردازند.

باشگاه خبرنگاران