ملت ایران: اینجا تهران است، رادیو ایران. شنوندگان عزیز توجه فرمایید: تقی روحانی، گوینده خوش صدای دوران طلایی رادیو امروز در سن نود و دو سالگی بعد از سی و چند سال درد و عذاب و رنج بار سفر بست.

تقی روحانی که از دو ماه پیش در بیمارستان سرخه حصار بستری بود، روز پنجم تیر ماه در سن ۹۳ سالگی درگذشت.