ملت ایران: عکس یادگاری مهران مدیری، سیامک انصاری، علیرضا عصار و مهتاب کرامتی با یکدیگر.