نیلوفر امینی مجری مشهور صدا و سیما را قبل و بعد از خروج از صدا وسیما حسابی جنجالی شد و واکنش کاربران بسیاری را به خود جلب کرد. 

hashiyeh.ruz_261195592_629164054931535_1783484767011989008_n

hashiyeh.ruz_261789150_3770359379856584_610564573873289143_n