سلفی جدید طناز طباطبایی و پانته آ بهرام مورد توجه مخاطبان قرار گرفت که در ادامه می بینید. 

 

 

 

bazigaraan_261093935_123287296815303_7387917069809470327_n