اکرم محمدی در مراسم جشن حافظ به همراه دخترش حضور یافت  و تغییر چهره این بازیگر در شبکه های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت.

hamreefiigh_258965226_751838622884219_3516469956458032221_n