در سکانس جدیدی از قسمت جدید سریال نیسان آبی مهران غفوریان زمانیکه اسم بهرام فاتح می آید غیرتی می شود که در ادامه می بینیم.