ماهچهره خلیلی بازیگر مرحوم سینمای ایران است که در تاریخ ۱۷ مرداد به علت بیماری سرطان جان خود را از دست داد و در لندن به خاک سپرده شد.

زهره فکور با انتشار این عکس نوشت:

 «همیشه چه از گفتن خبر بد حالم بد میشه و چه از شنیدن خبر مرگ عزیزان،چند روزه با خودم کلنجار میرم که یعنی واقعا این شایعه نیست و تمام مدت نمیخواستم این رو بپذیرم که ماه چهره عزیز از کنارمون رفته،اخه خاک چطوری تونست این عزیز رو بپذیره ،ولی فقط میشه گفت تو خیلی خوب بودی حیف حیف حیف که از کنارمون رفتی،روحت شاد»