عاشقانه های شاهرخ استخری و همسرش سپیده بزمی پور را می بینید. شاهرخ استخری در ابتدا عکس همسرش را منتشر نمی کرد در مصاحبه خود گفته بود نمیخوام معروفیت آرامش همسرم را بگیرد این روز ها سپیده بزمی پور بلاگر شده و از روز مرگی زندگی اش با دخترهایش پست می کند یک بلاگر معمولی در ایران ماهانه بالغ بر 500 میلیون درآمد دارد.

 

nI27VZb6Lx4L