به گزارش ملت ایران، ازغدی در این فایل که از اظهارات او تقطیع شده، گفته است خود را از رئیس جمهورهای کشورمان بالاتر می داند و بعد هم تاکید کرده است وظیفه خود می داند در 4سال آینده در برابر آقای روحانی بایستد.

یکی دو روز صبر کردم که الباقی فایل صوتی ایشان هم منتشر شود که نشد. عجالتا بر اساس همین چیزی که منتشر شده ، با شناختی که دست کم در25سال گذشته از ایشان دارم عرض می کنم مطلب منتسب به ایشان،حتما با فتوشاپ! دستکاری شده. حتی می خواهم عرض کنم اگر ایشان این حرف را هم زده باشد،بخاطر نفوذ فتوشاپ در اندیشه ایشان است!

و گرنه مگر ممکن است کسی خودش را از رئیس جمهورهای سابق و لاحق بالاتر بداند ولی آدرس وزارت کشور را بلد نباشد که برود  در آنجا برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند،از شورای نگهبان تاییدیه بگیرد، در انتخابات شرکت کند و رای مردم را کسب کند؟ مگر مردم،خدای ناکرده چیزی زده اند که به کاندیدای دانشمندتر رای ندهند و بروند فرد بی دانش را انتخاب کنند؟!

میخواستم یک جمله دیگر هم بنویسم که فرضا اگر ایشان،الان خودش با24میلیون رای  رئیس جمهور بود و مثلا  آقای روحانی می گفت4سال در برابر آقای رحیم پور خواهد ایستاد، برادر عزیزم آقای رحیم پور ، چه جوری از خجالت او در می امد؟

واقعا الامان از دست فتوشاپ!