تئاتر سه خواهر و دیگران، ۷۷ سالگی محمود دولت آبادی را روز گذشته (۱۰ مرداد) با حضور این نویسنده و همچنین محمد رحمانیان، مهتاب نصیرپور و عوامل دو تئاتر "مجلس ضربت زدن" و "آدامس خوانی" جشن گرفت.

تصاویر مراسم را می‌توانید در زیر تماشا کنید.

 
جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی 
 
جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی 
 
جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی 
 
جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی 
 
جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی 
 
جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی 
 
جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی 
 
جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی 
 
جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی 
 
جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی 
 
 

 

جشن 77 سالگی محمود دولت آبادی