با تصمیم شورای صنفی نمایش از روز چهارشنبه 9 تیرماه فیلم های «زاپاس» و «دراکولا» به فیلم های سینمایی در حال اکران اضافه شدند. در این میان فیلم عطاران نظر مخاطبان را به خود جلب کرد و شب گذشته اکثر سینماهایی که فیلم را به نمایش می گذاشت در سانس های فوق العاده و تا پاسی از شب ادامه داشت.

علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران در گفت و گو با خبرنگار سینمایی گفت: حمایت رسانه ملی از فیلم های «بارکد» و «دراکولا» خوب بود و همین امر باعث شد مخاطب با اطلاع رسانی درست که از سوی صدا و سیما انجام شد به دیدن فیلم ها در سالن های سینما برود. امیدواریم رسانه ملی همچنان حمایت خود را از سینما ادامه دهد

سرتیپی که تهیه فیلم «دراکولا» را برعهده دارد درباره فروش فیلم گفت: این فیلم ظرف دو شب گذشته (چهارشنبه و پنج شنبه) به فروش 245 میلیون تومان در تهران دست یافت و از روز گذشته اکران آن در شهرستان ها آغاز شده است.

امیرقطبی مدیر دفتر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم «بارکد» توضیح داد: این فیلم در تهران به فروش 1 میلیارد و 700 میلیون تومان و در شهرستان 750 میلیون تومان رسید که در کل فروش فیلم به  2 میلیارد و 450 میلیون تومان رسید.

وی ادامه داد: فروش فیلم «رسوایی2» در تهران به 1 میلیارد و 550 میلیون تومان و شهرستان 1 میلیارد و 200 میلیون تومان که فروش فیلم 2 میلیارد و 750 میلیون تومان رسیده است.

قطبی درباره فروش «ایستاده در غبار» گفت: فیلم در تهران به فروش 490 میلیون تومان و در شهرستان به فروش 200 میلیون تومان رسیده است که در کل فروش فیلم 690 میلیون تومان است.

محمدرضا صابری مدیر دفتر پخش نور تابان که عهده دار پخش فیلم «دختر» است گفت: فیلم با توجه به این که تازه یک هفته است که از نمایش آن می گذرد به فروش خوبی دست یافته است و هم اینک در تهران فروش فیلم بیش از 170 میلیون تومان بوده است.

مختاری مدیر دفتر پخش هدایت فیلم درباره فروش «عادت نمی کنیم» گفت: فروش فیلم در تهران 984 میلیون تومان و در شهرستان 250 میلیون تومان بود که در کل فروش فیلم 1 میلیارد و 34 میلیون تومان بوده است.

وی درباره تیزر فیلم توضیح داد: مشکل تیزر فیلم مرتفع شده و در هفته جاری تیزر فیلم از رسانه ملی پخش خواهد شد. با توجه به اکران فیلم های جدید ما در تهران تنها 12 سالن سینما در اختیار داریم .

غلامرضا فرجی مدیر دفتر پخش حوزه هنری درباره فروش فیلم «زاپاس» گفت: روز پنجشنبه 20 میلیون و جمعه 35 میلیون تومان فیلم در سینماهای تهران فروخت. هم اینک فیلم 20 سالن در اختیاردارد و در کل فیلم 55 میلیون تومان فروخته است. هنوزفیلم در شهرستان ها اکران نشده است.