طرح ویژه اکران از افطار تا سحر امسال با استقبال خیلی خوب مخاطبان سینما رو به رو نشده است، درحالی که در نوبت اول اکران نوروز گاهی در یک روز سینماها یک میلیارد تومان بلیت می‌فروختند اما این روزها گاهی مجموع فروش یک روز به 500 میلیون تومان هم نمی رسد، در این بازار نسبتاً کساد،  فیلم های کمدی فروش بهتری نسبت به دیگر فیلم ها دارند.

فیلم سینمایی «بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی در 14 روز اکران در 28 سینمای تهران و 20 سینمای شهرستان‌ها توانسته است به ترتیب 1میلیارد و 280 میلیون تومان در تهران و 450 میلیون تومان در شهرستان‌ها بفروشد.

فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان نیز در 14 روز و 23 سینما در تهران و 20 سینما در شهرستان‌ها توانسته است به ترتیب به فروش 350 میلیون و 80 میلیون تومان برسد.

فیلم سینمایی «رسوایی2» به کارگردانی مسعود ده نمکی پس از 49 روز اکران در 14سینمای تهران و 40 سینمای شهرستان‌ها توانسته است به ترتیب 1میلیارد و 480 میلیون تومان و 1میلیارد و 50 میلیون تومان بفروشد.

فیلم سینمایی «یک دزدی عاشقانه» به کارگردانی امیر شهاب رضویان نیز پس از 49 روز نمایش در 10سینمای تهران و 18 سینمای شهرستان‌ها به ترتیب 1میلیارد و 100 میلیون و 230میلیون تومان فروخته است.

فیلم سینمایی «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی بعد از 98 روز نمایش در 20 سینمای تهران و 35سینمای شهرستان ها به ترتیب فروش 7 میلیارد و 270 میلیون و 3 میلیارد و 950 میلیون تومان داشته است.

فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا هم در 98 روز نمایش در 7 سینمای تهران و 13سینمای شهرستان‌ها به ترتیب 4میلیارد و 550 میلیون و 2میلیارد و 550 میلیون تومان فروخته است.

از امروز فیلم «دختر» به کارگردانی سیدرضا میر کریمی به چرخه اکران اضافه می شود.